Bugun...


ÖZGÜR ÇELİK

facebook-paylas
YAHUDİ DÜŞMANLIĞI VE NEFRETI TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TÜRK VE ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VE NEFRETİDİR
Tarih: 31-10-2019 12:57:00 Güncelleme: 04-11-2019 18:56:00


Yahudi Nefreti, Batı Emperyalizminin Türkiye , Türk ve Atatürk aleyhine, Evrensel İnsan Haklarına, Kadın, Çocuk ve Çevre Haklarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal olarak koruma altına alınmış Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olma niteliklerine aykırı tüm istem, sav ve önyargılarının gönüllü taşıyıcısı olarak, sözde İslam savunucu olarak desteklediği, yetiştirdiği ve örgütledigi, ve gerçekte tüm yüksek ve saltık insan değerlerinin (Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilim) ülkemizde varlomasının engelleyicisi olan Siyasal İslamcı İdeolojik Dinci Faşizminin Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretinin belli başlı ve birincil göstergesidir.

Türkiye'nin Kıbrıs Sorunu, Ayrılıkçı Terör ve Ermeni Sorunu gibi hiçbir Ulusal Sorununun yanında yer almamış ve her zaman bu sorunları kullanarak Türkiyenin Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Dünyada haklı yerini almasının karşısında olmuş olanları desteklemiş olan Arap Dünyasının, üstelik kendi yarattığı Filistin İsrail karşıtlığında, Türkiye'yi kendi ulusal çıkarları aleyhinde sözde İslam Davası Savunuculuğu altında Filistin'in yanında körü körüne yer almasını sağlayarak, Uygar Dünyada etkili ve belirleyici yeri olan Yahudi Diasporası ile arasının açılmasını ve böylece Türkiye'nin Tarihsel Sorunlarının haklı olarak Türkıyenin yararına çözümünde en başlı ve belirleyici destekçisinden yoksun kalmasını hedeflemektir.

Tarihsel olarak, özellikle Batı Irkçılığı ve Sadizmi ve Barbarlığının mağduru olmuş Yahudilere verdiği koşulsuz destek ve aynı Yahudilerin gerek Osmanlı Tebası olarak Türk Kültürüne yaptıkları katkı ve gerekse belli bir ölçüde Türkleşmiş olmaları nedeniyle Türkiye, Türk ve Atatürk'e duydukları bağlılık, sevgi ve minnattarlik duygu ve düşünceleri ve de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme yıllarında Alman Nasyonel Sosyalizmi olarak da bilinen Irkçı Faşizminden ve Batı'nın bu Faşizme teslim olmasından kaçıp Türkiye'ye sığınmış Yahudi Bilim İnsanlarının Özgür ve Bağımsız Üniversitenin Türkiye'de gerçekleşmesinden doğan Türkiye ve Yahudi Diasporası arasındaki karşılıklı güven, samimiyet, sevgi ve dostluğa bağlı etkin ilişkinin yok edilmesi Kapitalist Batı Emperyalizminin , Ermeni Diasporasının, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen Ayrılıķçı Terörün ve Türkiye'nin üzerine Dünyada İlk Soykırım Yapmış Millet Olma damgasının vurulmasıyla Soykırım Utancıyla Lanetli Alman Devlet Faşizminin birincil hedefidir.

Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretinde tarihsel çıkarları nedeniyle birleşmiş tüm bu dış güçler bu istem ve savlarını Türkiye'nin içerisinde de yerli işbirlikçiler edinerek sözde Siyasal Islam ve İslam Davası adı altında destekledikleri, örgütledikleri sözde İslamci, İdeolojik Dinci Faşistler eliyle yürütmektedirler.

Bu sözde İslamcı, İdeolojik Dinci Faşistler yetiştirilmelerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinde, bu Cumhuriyetin kuruluşundan beri hiçbir Demokratik, Hümanist uygar değerin savunuculuğunu asla yapmadıkları gibi, Demokrasinin yol, yöntem ve araclarını Demokrasiyi yıkmak ortadan kaldırmak ya da etkisizleştirmek için kullanmakta, Evrensel İnsan Hakları, Kadın, Çocuk ve Çevre Haklari vb diger üçüncü kuşak haklar konusunda tam bir kayıtsızlık, umursamazlık sergilemekte ve hatta yer, ortam, zemin ve fırsat bulduklarında da yaşamın izin verdiği ölçüde doğrudan ya da dolaylı olarak tüm bu hak ve değerlerin ya tamamen yok olmasının, ya etkisizleşmesinin, ya da değersizleşmesinin yanında yer almaktadırlar.

Tüm bu Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretlerinin Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik, Laik Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Uluslar arasında haklı ve onurlu yerini almasının Batı Emperyalizmi ile ve onların gözetimi, desteğı ve denetimi altında yetiştirilmiş görevlileri olduklarını perdelemek için sahte ve ikiyüzlü bir tavırla Islam Davası ve Büyük Osmanlı sözde savunuculuğuna soyunmakta ve vicdan avcılığını Bilim Felsefe ve Sanattan koparak Vahşileşmiş Arapların kendi yarattıkları Filistin İsrail çelişkisi üzerinden dillendirerek kendilerini sözde Müslüman Dostu olarak göstermektedirler. Oysa İslam Cografyasının her metrakaresinde varoluş amaçlarına uygun olarak Sadist ve Irkçı Batı Emperyalizminin her gecen gün hakimiyetini kurmasına hizmet etmekten başka hiçbir görevi yerine gerirmemektedirler.

Sözde Siyasal İslamcı ve İdeolijik Dinci Faşizm kesinlikle bir Din olmayıp, öncelikle Demokratik, Laik Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, Evrensel Insan Hakları ve soylu ve yüksek insan değerleri olan Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilimde gelişmesinin önünü kesmek, ve böylece ve özellikle İslam Coğrafyasında ya da Osmanlı İmparatorluğun dağılmasından sonra ortaya çıkmış suni devlet ve devletcikler ve onların halkları tarafından örnek, ülkü ve ideal alınmasını engellemek ve olanaklı olduğu ölçüde de Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Sorunlarında karşıtlarının yanında yer almak, açıkca yer alınamadığı diğer tüm durumlarda da karşıtlarının yararına etkinliklerde, söz ve davranışlarda bulunarak tüm bu Tarihsel Sorunların , özellikle Ayrılıkçı Terör, Ermeni Sorunu ve Kıbrıs Sorunu vb, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sonuclanmasını sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Irkçı, Nihilist Sadist ve Kapitalistik Batı Emperyalizminin destekleyip, yetiştirip, örgütledigi Faşizan Idelojiye Sahip, Evrensel Insan Haklarına, Demokratik ve Uygar Yaşama aykırı, insandan ve bilgiden, güzellikten, sevgiden, özgürlükten nefret , tiksinme ve uzak duruşla niteli, tüm bu değerlerin İslam Dünyasında daha doğmadan boğmayı amaçlayan, doğduğunda da serpilip gelişmelerini engellemek için çaba gösteren Tarih ve Insan Uygarlıgı Süreklisine aykırı, sözde savunuculuğunu üstlendiği Osmanlı Uygarlığı ile hiçbir bagı ve ilgisi olmayan, ve Gerçek İslam Uygarlıgı ve Felsefesi ve Düşünüşü ile, örneğin bir Yunus, bir Rumî, bir Farabi, bir Sina, bir Rüşd vb ile de ad dışında benzerliğı bulunmayan ideolojik ve faşist despotik barbar, terorist ya da yarı terorist oluşumlardan başka bir şey değildir.

Sonuç olarak başlıca ve özellikle kendilerine vicdanlarda meşruiyet kazandirmak ve Batı Emperyalizmi, Sadizmi, Irkçılığı ve Nihilizminin sözcüleri, yardımcıları ve destekcileri olduklarını da perdelemek ve gizlemek için Filistin-İsrail karşıtlığı üzerinden Sözde İslam Davası ve Osmanlı Savunuculuğu yapanların bayraktarlığını yaptığı Yahudi Düsmanlığı, 20. Yüzyılda Bati Emperyalizmine ve Kapitalizmine ve onların üretip Dünyanın ve İnsanlığın Zenginliklerini kendi yararlarına ve tüm insanlığın aleyhine haksız bir şekilde kullanıp tüketmek üzere ürettikleri, insan aklına ve vicdanına aykırı, Dinci, Irkçı ya da Toplumsal her türden Faşizme ve Despotik Idelojiye karşıtĺık üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti'ni Evrensel Insan Haklarına ulaşmış, Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Dunyada yerini almış olmasını istemeyen Türkiye, Türk ve Atatürk Düşmanlarının Türkiye Cumhuriyetinin kurulusundan beri yüzyıldır vicdanlı görünmek için birini takıp birini çıkardıkları, sözde milliyetçilik, sözde muhafazakarlık, sözde dindarlık gibi belli başlı maskelerinden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Uygarlığı süreklisine ait olmayan Nihilist, Sadist, Kapitalist ve Irkçı Batı Emperyalizmine karşıtlık üzerine, Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilim ideal ereği üzerine, özgür ve erdemli yurttaşların en yüksek özgürlüğü olarak kurulu, Dünyanın en Ussal ve en Güzel Devleti olarak, henüz uygarlık sahnesinde yeni yeralmış barbar Batı Klanlarının uygarlaşma yolculuklarında ve uygarlaşma süreçlerini Türkiye Cumhuriyetinin de benimsedigi, Düşünce, İstenç ve Duyunç Özgürlüğü ilkeleriyle sürdürmelerinde, yine de her zaman sınırlarının önünde bekleyen ve bazen de ve çoğunlukla içerisinde yer alan kendisine düsmanlığın gizillik olarak var olduğunun farkındalığıyla, bu maskeleri tek tek indirmek ve Sözde Islam ve Osmanlı savunuculuğuna soyunmuş bu sahtekarlık ve ikiyüzlülüğün Batının çirkin, kötü ve yanlış öteki yüzünden başka hiçbirşey olmadığını göstermek, ortaya koymak ve savuşturmak zorundadır.

Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyetinde sözde İslamik Yahudi Düşmanlığı gerçekte Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve Atatürk Düsmanlığıdır.Bu yazı 69691 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Trabzonspor 26 15 3 8 59 28 53 +31
2 Başakşehir FK 26 15 3 8 50 25 53 +25
3 Galatasaray 26 14 4 8 44 20 50 +24
4 Sivasspor 26 14 5 7 47 29 49 +18
5 Beşiktaş 26 13 8 5 40 32 44 +8
6 Alanyaspor 26 12 7 7 44 25 43 +19
7 Fenerbahçe 26 11 8 7 46 34 40 +12
8 Göztepe 26 10 9 7 31 30 37 +1
9 Gaziantep FK 26 8 10 8 36 41 32 -5
10 Denizlispor 26 8 11 7 26 34 31 -8
11 Antalyaspor 26 7 10 9 29 43 30 -14
12 Gençlerbirliği 26 7 12 7 33 44 28 -11
13 Kasımpaşa 26 7 14 5 38 50 26 -12
14 Konyaspor 26 5 10 11 21 33 26 -12
15 Yeni Malatyaspor 26 6 13 7 38 40 25 -2
16 Çaykur Rizespor 26 7 15 4 26 44 25 -18
17 MKE Ankaragücü 26 5 13 8 23 45 23 -22
18 Kayserispor 26 5 14 7 28 62 22 -34
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 28 15 5 8 38 23 53 +15
2 BB Erzurumspor 28 13 7 8 30 22 47 +8
3 Bursaspor 28 14 7 7 43 35 46 +8
4 Adana Demirspor 28 12 7 9 55 35 45 +20
5 Akhisarspor 28 12 7 9 36 31 45 +5
6 Fatih Karagümrük 28 11 7 10 40 34 43 +6
7 Altay 28 11 7 10 36 30 43 +6
8 Ümraniyespor 28 11 10 7 39 39 40 0
9 Giresunspor 27 10 9 8 30 33 38 -3
10 Keçiörengücü 28 8 9 11 21 22 35 -1
11 Balıkesirspor 28 8 9 11 30 33 35 -3
12 Menemenspor 28 9 11 8 32 38 35 -6
13 İstanbulspor 27 7 8 12 38 34 33 +4
14 Altınordu 28 7 11 10 32 39 31 -7
15 Boluspor 28 4 11 13 24 36 25 -12
16 Osmanlıspor FK 28 6 13 9 32 42 24 -10
17 Adanaspor 28 3 14 11 26 42 20 -16
18 Eskişehirspor 28 7 16 5 32 46 17 -14
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 28 23 1 4 64 11 73 +53
2 Manisa FK 28 19 3 6 79 31 63 +48
3 Hekimoğlu Trabzon 28 17 7 4 51 34 55 +17
4 Sancaktepe FK 28 16 8 4 51 23 52 +28
5 İnegölspor 28 13 9 6 41 30 45 +11
6 Afjet Afyonspor 28 13 11 4 47 30 43 +17
7 Tarsus İdman Yurdu 28 14 13 1 45 39 43 +6
8 Pendikspor 28 11 10 7 40 39 40 +1
9 Sarıyer 28 11 10 7 34 33 40 +1
10 Zonguldak Kömürspor 28 9 10 9 35 37 36 -2
11 Çorum FK 28 11 14 3 36 42 36 -6
12 Hacettepe Spor 28 11 15 2 37 48 35 -11
13 1922 Konyaspor 28 9 13 6 38 45 33 -7
14 Kırklarelispor 28 8 11 9 25 41 33 -16
15 Başkent Akademi FK 28 9 15 4 37 41 31 -4
16 Amed Sportif 28 7 14 7 28 46 28 -18
17 Gümüşhanespor 28 7 17 4 31 57 25 -26
18 Şanlıurfaspor 28 0 27 1 10 102 14 -92
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 28 16 5 7 49 24 55 +25
2 24Erzincanspor 28 14 4 10 47 22 52 +25
3 68 Aksaray Belediyespor 28 14 6 8 43 27 50 +16
4 1928 Bucaspor 28 14 7 7 47 34 49 +13
5 Artvin Hopaspor 28 12 5 11 38 21 47 +17
6 Düzcespor 28 12 6 10 32 18 46 +14
7 Karaköprü Belediyespor 28 10 6 12 25 22 42 +3
8 Çatalcaspor 28 9 5 14 39 28 41 +11
9 Silivrispor 28 8 6 14 37 31 38 +6
10 Sultanbeyli Bld. 28 9 8 11 33 27 38 +6
11 Kızılcabölükspor 28 8 8 12 39 37 36 +2
12 Yomraspor 28 9 10 9 28 30 36 -2
13 52 Orduspor FK 28 7 7 14 21 20 35 +1
14 Çankaya FK 28 9 12 7 33 37 34 -4
15 Şile Yıldızspor 28 6 11 11 23 30 29 -7
16 Erzin Spor Kulübü 28 6 12 10 27 34 28 -7
17 Tokatspor 28 1 23 4 16 66 7 -50
18 Manisaspor 28 1 24 3 16 85 0 -69
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 12/06/2020 Başakşehir FK vs Alanyaspor
 12/06/2020 Beşiktaş vs Antalyaspor
 12/06/2020 Çaykur Rizespor vs Galatasaray
 12/06/2020 Fenerbahçe vs Kayserispor
 12/06/2020 Gaziantep FK vs MKE Ankaragücü
 12/06/2020 Gençlerbirliği vs Konyaspor
 12/06/2020 Göztepe vs Trabzonspor
 12/06/2020 Sivasspor vs Denizlispor
 12/06/2020 Yeni Malatyaspor vs Kasımpaşa
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/06/2020 Giresunspor vs İstanbulspor
 19/06/2020 Adana Demirspor vs Osmanlıspor FK
 19/06/2020 Altay vs Akhisarspor
 19/06/2020 Balıkesirspor vs Menemenspor
 19/06/2020 BB Erzurumspor vs Eskişehirspor
 19/06/2020 Boluspor vs Altınordu
 19/06/2020 Giresunspor vs Adanaspor
 19/06/2020 İstanbulspor vs Hatayspor
 19/06/2020 Keçiörengücü vs Bursaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Bandırmaspor vs Kahramanmaraşspor
 18/07/2020 Bayburt Özel İdare Spor vs Sivas Belediyespor
 18/07/2020 Eyüpspor vs Van Spor
 18/07/2020 Kastamonuspor vs Etimesgut Belediyespor
 18/07/2020 Kırşehir Belediyespor vs Ergene Velimeşe
 18/07/2020 Niğde Anadolu FK vs Bodrumspor
 18/07/2020 Sakaryaspor vs Kardemir Karabükspor
 18/07/2020 Tuzlaspor vs Uşak Spor
 25/07/2020 Ankara Demirspor vs Tuzlaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 18/07/2020 Çankaya FK vs Tokatspor
 18/07/2020 Düzcespor vs Manisaspor
 18/07/2020 Erzin Spor vs Artvin Hopaspor
 18/07/2020 Karaköprü Belediyespor vs Serik Belediyespor
 18/07/2020 Silivrispor vs 52 Orduspor FK
 18/07/2020 Şile Yıldızspor vs Kızılcabölükspor
 18/07/2020 1928 Bucaspor vs Sultanbeyli Bld.
 18/07/2020 24Erzincanspor vs Yomraspor
 18/07/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Çatalcaspor
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI