sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort eryaman escort
Bugun...


ÖZGÜR ÇELİK

facebook-paylas
YAHUDİ DÜŞMANLIĞI VE NEFRETI TÜRKİYE CUMHURİYETİ, TÜRK VE ATATÜRK DÜŞMANLIĞI VE NEFRETİDİR
Tarih: 31-10-2019 12:57:00 Güncelleme: 04-11-2019 18:56:00


Yahudi Nefreti, Batı Emperyalizminin Türkiye , Türk ve Atatürk aleyhine, Evrensel İnsan Haklarına, Kadın, Çocuk ve Çevre Haklarına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal olarak koruma altına alınmış Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olma niteliklerine aykırı tüm istem, sav ve önyargılarının gönüllü taşıyıcısı olarak, sözde İslam savunucu olarak desteklediği, yetiştirdiği ve örgütledigi, ve gerçekte tüm yüksek ve saltık insan değerlerinin (Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilim) ülkemizde varlomasının engelleyicisi olan Siyasal İslamcı İdeolojik Dinci Faşizminin Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretinin belli başlı ve birincil göstergesidir.

Türkiye'nin Kıbrıs Sorunu, Ayrılıkçı Terör ve Ermeni Sorunu gibi hiçbir Ulusal Sorununun yanında yer almamış ve her zaman bu sorunları kullanarak Türkiyenin Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Dünyada haklı yerini almasının karşısında olmuş olanları desteklemiş olan Arap Dünyasının, üstelik kendi yarattığı Filistin İsrail karşıtlığında, Türkiye'yi kendi ulusal çıkarları aleyhinde sözde İslam Davası Savunuculuğu altında Filistin'in yanında körü körüne yer almasını sağlayarak, Uygar Dünyada etkili ve belirleyici yeri olan Yahudi Diasporası ile arasının açılmasını ve böylece Türkiye'nin Tarihsel Sorunlarının haklı olarak Türkıyenin yararına çözümünde en başlı ve belirleyici destekçisinden yoksun kalmasını hedeflemektir.

Tarihsel olarak, özellikle Batı Irkçılığı ve Sadizmi ve Barbarlığının mağduru olmuş Yahudilere verdiği koşulsuz destek ve aynı Yahudilerin gerek Osmanlı Tebası olarak Türk Kültürüne yaptıkları katkı ve gerekse belli bir ölçüde Türkleşmiş olmaları nedeniyle Türkiye, Türk ve Atatürk'e duydukları bağlılık, sevgi ve minnattarlik duygu ve düşünceleri ve de Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ve gelişme yıllarında Alman Nasyonel Sosyalizmi olarak da bilinen Irkçı Faşizminden ve Batı'nın bu Faşizme teslim olmasından kaçıp Türkiye'ye sığınmış Yahudi Bilim İnsanlarının Özgür ve Bağımsız Üniversitenin Türkiye'de gerçekleşmesinden doğan Türkiye ve Yahudi Diasporası arasındaki karşılıklı güven, samimiyet, sevgi ve dostluğa bağlı etkin ilişkinin yok edilmesi Kapitalist Batı Emperyalizminin , Ermeni Diasporasının, Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyen Ayrılıķçı Terörün ve Türkiye'nin üzerine Dünyada İlk Soykırım Yapmış Millet Olma damgasının vurulmasıyla Soykırım Utancıyla Lanetli Alman Devlet Faşizminin birincil hedefidir.

Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretinde tarihsel çıkarları nedeniyle birleşmiş tüm bu dış güçler bu istem ve savlarını Türkiye'nin içerisinde de yerli işbirlikçiler edinerek sözde Siyasal Islam ve İslam Davası adı altında destekledikleri, örgütledikleri sözde İslamci, İdeolojik Dinci Faşistler eliyle yürütmektedirler.

Bu sözde İslamcı, İdeolojik Dinci Faşistler yetiştirilmelerine uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinde, bu Cumhuriyetin kuruluşundan beri hiçbir Demokratik, Hümanist uygar değerin savunuculuğunu asla yapmadıkları gibi, Demokrasinin yol, yöntem ve araclarını Demokrasiyi yıkmak ortadan kaldırmak ya da etkisizleştirmek için kullanmakta, Evrensel İnsan Hakları, Kadın, Çocuk ve Çevre Haklari vb diger üçüncü kuşak haklar konusunda tam bir kayıtsızlık, umursamazlık sergilemekte ve hatta yer, ortam, zemin ve fırsat bulduklarında da yaşamın izin verdiği ölçüde doğrudan ya da dolaylı olarak tüm bu hak ve değerlerin ya tamamen yok olmasının, ya etkisizleşmesinin, ya da değersizleşmesinin yanında yer almaktadırlar.

Tüm bu Türkiye, Türk ve Atatürk Nefretlerinin Türkiye Cumhuriyetinin Demokratik, Laik Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Uluslar arasında haklı ve onurlu yerini almasının Batı Emperyalizmi ile ve onların gözetimi, desteğı ve denetimi altında yetiştirilmiş görevlileri olduklarını perdelemek için sahte ve ikiyüzlü bir tavırla Islam Davası ve Büyük Osmanlı sözde savunuculuğuna soyunmakta ve vicdan avcılığını Bilim Felsefe ve Sanattan koparak Vahşileşmiş Arapların kendi yarattıkları Filistin İsrail çelişkisi üzerinden dillendirerek kendilerini sözde Müslüman Dostu olarak göstermektedirler. Oysa İslam Cografyasının her metrakaresinde varoluş amaçlarına uygun olarak Sadist ve Irkçı Batı Emperyalizminin her gecen gün hakimiyetini kurmasına hizmet etmekten başka hiçbir görevi yerine gerirmemektedirler.

Sözde Siyasal İslamcı ve İdeolijik Dinci Faşizm kesinlikle bir Din olmayıp, öncelikle Demokratik, Laik Sosyal bir Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin, Evrensel Insan Hakları ve soylu ve yüksek insan değerleri olan Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilimde gelişmesinin önünü kesmek, ve böylece ve özellikle İslam Coğrafyasında ya da Osmanlı İmparatorluğun dağılmasından sonra ortaya çıkmış suni devlet ve devletcikler ve onların halkları tarafından örnek, ülkü ve ideal alınmasını engellemek ve olanaklı olduğu ölçüde de Türkiye Cumhuriyetinin Tarihsel Sorunlarında karşıtlarının yanında yer almak, açıkca yer alınamadığı diğer tüm durumlarda da karşıtlarının yararına etkinliklerde, söz ve davranışlarda bulunarak tüm bu Tarihsel Sorunların , özellikle Ayrılıkçı Terör, Ermeni Sorunu ve Kıbrıs Sorunu vb, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sonuclanmasını sağlanmasına katkıda bulunmak üzere Irkçı, Nihilist Sadist ve Kapitalistik Batı Emperyalizminin destekleyip, yetiştirip, örgütledigi Faşizan Idelojiye Sahip, Evrensel Insan Haklarına, Demokratik ve Uygar Yaşama aykırı, insandan ve bilgiden, güzellikten, sevgiden, özgürlükten nefret , tiksinme ve uzak duruşla niteli, tüm bu değerlerin İslam Dünyasında daha doğmadan boğmayı amaçlayan, doğduğunda da serpilip gelişmelerini engellemek için çaba gösteren Tarih ve Insan Uygarlıgı Süreklisine aykırı, sözde savunuculuğunu üstlendiği Osmanlı Uygarlığı ile hiçbir bagı ve ilgisi olmayan, ve Gerçek İslam Uygarlıgı ve Felsefesi ve Düşünüşü ile, örneğin bir Yunus, bir Rumî, bir Farabi, bir Sina, bir Rüşd vb ile de ad dışında benzerliğı bulunmayan ideolojik ve faşist despotik barbar, terorist ya da yarı terorist oluşumlardan başka bir şey değildir.

Sonuç olarak başlıca ve özellikle kendilerine vicdanlarda meşruiyet kazandirmak ve Batı Emperyalizmi, Sadizmi, Irkçılığı ve Nihilizminin sözcüleri, yardımcıları ve destekcileri olduklarını da perdelemek ve gizlemek için Filistin-İsrail karşıtlığı üzerinden Sözde İslam Davası ve Osmanlı Savunuculuğu yapanların bayraktarlığını yaptığı Yahudi Düsmanlığı, 20. Yüzyılda Bati Emperyalizmine ve Kapitalizmine ve onların üretip Dünyanın ve İnsanlığın Zenginliklerini kendi yararlarına ve tüm insanlığın aleyhine haksız bir şekilde kullanıp tüketmek üzere ürettikleri, insan aklına ve vicdanına aykırı, Dinci, Irkçı ya da Toplumsal her türden Faşizme ve Despotik Idelojiye karşıtĺık üzerine kurulu Türkiye Cumhuriyeti'ni Evrensel Insan Haklarına ulaşmış, Demokratik, Laik ve Sosyal bir Hukuk Devleti olarak Uygar Dunyada yerini almış olmasını istemeyen Türkiye, Türk ve Atatürk Düşmanlarının Türkiye Cumhuriyetinin kurulusundan beri yüzyıldır vicdanlı görünmek için birini takıp birini çıkardıkları, sözde milliyetçilik, sözde muhafazakarlık, sözde dindarlık gibi belli başlı maskelerinden biridir.

Türkiye Cumhuriyeti, İnsan Uygarlığı süreklisine ait olmayan Nihilist, Sadist, Kapitalist ve Irkçı Batı Emperyalizmine karşıtlık üzerine, Gerçek Sanat, Gerçek İnanç ve Gerçek Felsefe ve Bilim ideal ereği üzerine, özgür ve erdemli yurttaşların en yüksek özgürlüğü olarak kurulu, Dünyanın en Ussal ve en Güzel Devleti olarak, henüz uygarlık sahnesinde yeni yeralmış barbar Batı Klanlarının uygarlaşma yolculuklarında ve uygarlaşma süreçlerini Türkiye Cumhuriyetinin de benimsedigi, Düşünce, İstenç ve Duyunç Özgürlüğü ilkeleriyle sürdürmelerinde, yine de her zaman sınırlarının önünde bekleyen ve bazen de ve çoğunlukla içerisinde yer alan kendisine düsmanlığın gizillik olarak var olduğunun farkındalığıyla, bu maskeleri tek tek indirmek ve Sözde Islam ve Osmanlı savunuculuğuna soyunmuş bu sahtekarlık ve ikiyüzlülüğün Batının çirkin, kötü ve yanlış öteki yüzünden başka hiçbirşey olmadığını göstermek, ortaya koymak ve savuşturmak zorundadır.

Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyetinde sözde İslamik Yahudi Düşmanlığı gerçekte Türkiye Cumhuriyeti, Türk ve Atatürk Düsmanlığıdır.Bu yazı 66706 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUM
Yorum

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 11 6 2 3 20 11 21 +9
2 Fenerbahçe 11 6 3 2 21 12 20 +9
3 Trabzonspor 11 5 2 4 20 13 19 +7
4 Alanyaspor 11 5 2 4 19 12 19 +7
5 İstanbul Başakşehir 11 5 2 4 18 13 19 +5
6 Galatasaray 11 5 2 4 13 9 19 +4
7 Yeni Malatyaspor 11 5 3 3 25 13 18 +12
8 Beşiktaş 11 5 3 3 14 13 18 +1
9 Gaziantep FK 11 4 4 3 16 21 15 -5
10 Çaykur Rizespor 11 4 5 2 11 18 14 -7
11 Göztepe 11 3 4 4 10 12 13 -2
12 Konyaspor 11 3 4 4 12 16 13 -4
13 Kasımpaşa 11 3 5 3 16 18 12 -2
14 Denizlispor 11 3 6 2 9 13 11 -4
15 Antalyaspor 11 3 6 2 11 20 11 -9
16 Gençlerbirliği 11 2 5 4 15 16 10 -1
17 MKE Ankaragücü 11 2 6 3 8 17 9 -9
18 Kayserispor 11 1 6 4 10 21 7 -11
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 11 6 2 3 16 11 21 +5
2 Fatih Karagümrük 11 5 2 4 16 10 19 +6
3 Keçiörengücü 11 4 1 6 9 6 18 +3
4 Balıkesirspor 11 5 3 3 14 9 18 +5
5 Akhisarspor 11 5 3 3 13 10 18 +3
6 Ümraniyespor 11 5 3 3 18 13 18 +5
7 BB Erzurumspor 11 5 3 3 11 8 18 +3
8 Bursaspor 11 6 3 2 16 14 17 +2
9 Menemenspor 11 5 4 2 12 12 17 0
10 Altay 11 4 4 3 16 15 15 +1
11 İstanbulspor 11 2 3 6 17 18 12 -1
12 Adana Demirspor 11 2 3 6 13 11 12 +2
13 Giresunspor 11 3 5 3 11 17 12 -6
14 Osmanlıspor FK 11 4 6 1 14 18 10 -4
15 Boluspor 11 2 5 4 11 13 10 -2
16 Adanaspor 11 1 5 5 12 19 8 -7
17 Altınordu 11 1 6 4 9 17 7 -8
18 Eskişehirspor 11 3 7 1 16 23 1 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Manisa FK 12 11 0 1 38 10 34 +28
2 Samsunspor 12 8 0 4 23 5 28 +18
3 Yeni Çorumspor 12 8 3 1 19 12 25 +7
4 Sancaktepe Bld 12 7 4 1 20 8 22 +12
5 Afjet Afyonspor 12 6 4 2 20 13 20 +7
6 Hekimoğlu Trabzon 12 6 4 2 23 20 20 +3
7 Zonguldak Kömürspor 12 5 3 4 15 10 19 +5
8 Tarsus İdman Yurdu 12 6 5 1 14 16 19 -2
9 Pendikspor 12 5 4 3 15 13 18 +2
10 İnegölspor 12 5 5 2 16 11 17 +5
11 Sarıyer 12 4 4 4 12 12 16 0
12 Kırklarelispor 12 3 5 4 8 18 13 -10
13 Gümüşhanespor 12 3 7 2 12 17 11 -5
14 Amed Sportif 12 2 5 5 7 17 11 -10
15 Hacettepe Spor 12 3 7 2 10 24 11 -14
16 1922 Konyaspor 12 3 8 1 12 20 10 -8
17 Başkent Akademi FK 12 2 8 2 12 18 8 -6
18 Şanlıurfaspor 12 0 11 1 1 33 14 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 12 8 1 3 24 12 27 +12
2 Artvin Hopaspor 12 7 1 4 23 10 25 +13
3 24 Erzincanspor 12 6 1 5 16 7 23 +9
4 Karaköprü Belediyespor 12 5 1 6 12 6 21 +6
5 68 Aksaray Belediyespor 12 5 3 4 16 8 19 +8
6 Çankaya FK 12 5 3 4 14 11 19 +3
7 Buca FK 12 6 5 1 16 18 19 -2
8 Çatalcaspor 12 4 2 6 16 14 18 +2
9 Düzcespor 12 4 4 4 7 8 16 -1
10 Sultanbeyli Bld. 12 3 4 5 10 10 14 0
11 Kızılcabölükspor 12 3 4 5 13 16 14 -3
12 Silivrispor 12 3 5 4 12 13 13 -1
13 Şile Yıldızspor 12 3 5 4 9 11 13 -2
14 Erzin Spor Kulübü 12 2 4 6 9 11 12 -2
15 Yeni Orduspor 12 1 2 9 3 6 12 -3
16 Yomraspor 12 2 4 6 8 12 12 -4
17 Tokatspor 12 0 9 3 6 21 3 -15
18 Manisaspor 12 0 9 3 6 26 3 -20
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/11/2019 Galatasaray vs İstanbul Başakşehir
 23/11/2019 Denizlispor vs Çaykur Rizespor
 23/11/2019 MKE Ankaragücü vs Trabzonspor
 23/11/2019 Konyaspor vs Beşiktaş
 24/11/2019 Kayserispor vs Sivasspor
 24/11/2019 Alanyaspor vs Göztepe
 24/11/2019 Kasımpaşa vs Gençlerbirliği
 24/11/2019 Yeni Malatyaspor vs Fenerbahçe
 25/11/2019 Antalyaspor vs Gaziantep FK
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 22/11/2019 Adanaspor vs Giresunspor
 23/11/2019 Fatih Karagümrük vs Ümraniyespor
 23/11/2019 Eskişehirspor vs BB Erzurumspor
 23/11/2019 Bursaspor vs Keçiörengücü
 24/11/2019 Hatayspor vs İstanbulspor
 24/11/2019 Menemenspor vs Balıkesirspor
 24/11/2019 Osmanlıspor FK vs Adana Demirspor
 24/11/2019 Akhisarspor vs Altay
 25/11/2019 Altınordu vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/11/2019 Tuzlaspor vs Ankara Demirspor
 17/11/2019 Bayburt Özel İdare Spor vs Etimesgut Belediyespor
 17/11/2019 Elazığspor vs Sivas Belediyespor
 17/11/2019 Kardemir Karabükspor vs Bodrumspor
 17/11/2019 Bandırmaspor vs Ergene Velimeşe
 17/11/2019 Kastamonuspor vs Van Spor
 17/11/2019 Kırşehir Belediyespor vs Uşak Spor
 17/11/2019 Niğde Anadolu FK vs Kahramanmaraşspor
 17/11/2019 Sakaryaspor vs Eyüpspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 16/11/2019 Çankaya FK vs Sultanbeyli Bld.
 16/11/2019 Silivrispor vs Serik Belediyespor
 17/11/2019 24 Erzincanspor vs Kızılcabölükspor
 17/11/2019 Buca FK vs Yeni Orduspor
 17/11/2019 Düzcespor vs Karaköprü Belediyespor
 17/11/2019 Erzin Spor vs Tokatspor
 17/11/2019 Manisaspor vs Çatalcaspor
 17/11/2019 Şile Yıldızspor vs Artvin Hopaspor
 17/11/2019 68 Aksaray Belediyespor vs Yomraspor
 17/11/2019 Manisaspor - Çatalcaspor Manisaspor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı  Çatalcaspor yenilmez
 17/11/2019 Erzin Spor - Tokatspor Erzin Spor ligde evindeki son 6 maçında hiç kazanamadı  Tokatspor yenilmez
resmi ilanlar
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI